Currently Browsing "Södra Älvsborgs Sjukhus"

Minns ni att jag höll föreläsningar på Södra Älvsborgs Sjukhus? Jag var nyfiken på vad de tyckte så jag bad om att få en referens, det var ju trots allt min första föreläsning för vårdpersonal. Därför hade jag lagt mycket möda och tid på att ändra både innehåll och upplägg så att det skulle både vara relevant och göra nytta.

Jag visste att ledningen och åhörarna var nöjda men det här hade jag inte förväntat mig:

Inför 2014 års dagar föll valet rörande vår externa föreläsare på Shahrzad Kiavash. Valet var enkelt då Shahrzads levnadshistoria berör oss på många sätt. Det hon beskriver kan relateras till många olika vårdsituationer. Redan i vår påannonsering – ”En ung kvinna som varit med om en livshotande situation, Shahrzad Kiavash, berättar om sin tuffa väg tillbaka efter en mycket allvarlig blodförgiftning. Hon tvingades att amputera båda benen nedanför knäna. Inte långt därefter bestämde hon sig för att tävla i triathlon. Shahrzad berättar om sin tuffa väg tillbaka, hur hon fick motivation att orka leva, börja träna och sätta upp nästintill ouppnåeliga mål. Föreläsningen går vid två tillfällen, både under torsdagen och fredagen.” – var det oerhört många som hörde av sig för att försäkra sig om platser. Aldrig har trycket varit så stort från medarbetarna att ta del av dessa föreläsningar – vilket är ett gott betyg i sig,

Det som vi ansvariga för genomförandet av dagarna vill peka och det som framkommit i samband med våra utvärderingar är följande:

  • Shahrzads realistiska och fängslande beskrivningar av hur just hennes resa har sett ut och ser ut
  • Shahrzads okuvliga mod att både delge åhörarna sin tro på framtiden samtidigt som hon delgav oss de mörka sidorna av sin livssituation
  • Shahrzads fenomenala sätt att delge publiken vikten av att sätta upp mål i livet som man stegvis uppnår även om det finns många hinder och motgångar på vägen
  • Shahrzads otvungna sätt att genom sina bilder förstärka sina upplevelser samtidigt som hon skickligt förmedlar en nyanserad bild över händelseutvecklingen
  • Shahrzads förmåga att peka på de små detaljerna i vården såsom viktiga händelser som skapar stort värde
  • Shahrzads sätt att förmedla vad som ”inte är okej” att uppleva i vården t ex när det gäller vissa bemötandesituationer och kunna rikta denna kritik på ett sätt så att hela auditoriet blir mållösa
  • Shahrzad som på ett okonstlat sätt ger uttryck för patientens rätt och beskriver detta med mod och med högburet huvud utan att ge avkall

Sammantaget ger det oss som svarar för specialiserad sjukvård ett stort mervärde att på ett sådant osminkat sätt ta till sig denna form av berättelse. Shahrzad Kiavash får oss att reflektera över vårt uppdrag och hur vi svarar för patienters vård utifrån ett patientperspektiv. Av denna anledning kan vi varmt rekommendera Shahrzad Kiavash för alla professioners helt nödvändiga kompetensutveckling.

Sanslöst bra feedback! Nu är ni nyfikna på vad jag sa på den där föreläsningen egentligen, eller hur? (: – Välkommen att kika in på Föreläsningar! Jag håller några fler “sjukhusföreläsningar” som jag kallar de under 2016. Ska bli så roligt, jag har ju lärt mig att älska sjukhus numera.

/ / / /