KENT – INGENTING NÅGONSIN

Dom säger att jag varit trasig
Aldrig har jag varit hel
Dom säger det är nåt med benen
Men ingenting har någonsin varit mer fel

/ / / /